Polski sukces w ochronie środowiska

Polska jest jednym z niewielu krajów, które zrobiły bardzo dużo dla poprawy jakości środowiska. Od 1989 r. zmniejszyliśmy nasze emisje CO2 o 30% czyli aż 5 razy bardziej niż wynikało to ze zobowiązań protokołu z Kioto.

Kontynuujemy nasze sukcesy w ochronie środowiska tworząc Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii.

Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii

To oficjalne dokumenty potwierdzające, że energia pochodzi z odnawialnych źródeł w Polsce.

Sprawdź jak to działa

Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii

To także innowacyjny program, objęty honorowym patronatem Urzędu Regulacji Energetyki, który promuje polskie, odnawialne źródła energii. Koordynatorem Programu jest Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, a partnerem operacyjnym - firma Axpo.

Korzyści dla społeczeństwa

Program zapewnia łatwy dostęp do wiedzy na temat OZE dzięki programom i materiałom edukacyjnym. Program umożliwia też łatwe odróżnienie firm i marek, które korzystają z polskiej zielonej energii

Sprawdź eko-linki

Korzyści dla firm i instytucji

Program nie tylko wspiera rozwój energii z odnawialnych źródeł w Polsce. Może także przynieść liczne korzyści firmom i instytucjom będącym uczestnikami programu.

Sprawdź jak wiele zyska Twoja firma
.

Korzyści dla środowiska

Obecnie udział OZE w polskim mixie energetycznym wynosi 14% a do roku 2020 wzrośnie do 15%.

To ważne bo obecnie każda megawatogodzina w polskim miksie energetycznym  oznacza emisję ok. 900 kg CO2 do atmosfery.

A jedna Gwarancja potwierdza pochodzenie 1 MWh z niskoemisyjnych źródeł odnawialnych.

Czyli jedna Polska Gwarancja Pochodzenia Energii redukuje ślad węglowy firmy o ok. 900 kg CO2!!!